STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023
|

STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów z terenu Gminy Zwoleń, którzy otrzymali prawo do stypendium szkolnego, są informowani przez Urząd Miejski w Zwoleniu Referat Edukacji i Sportu, że od 3 kwietnia 2023 r. będą wydawane decyzje dotyczące przyznania stypendium szkolnego. Podczas odbioru decyzji, rodzice/opiekunowie prawni uczniów mogą przedłożyć faktury lub rachunki. Stypendium szkolne zostanie wypłacone po przedłożeniu faktur…