STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów z terenu Gminy Zwoleń, którzy otrzymali prawo do stypendium szkolnego, są informowani przez Urząd Miejski w Zwoleniu Referat Edukacji i Sportu, że od 3 kwietnia 2023 r. będą wydawane decyzje dotyczące przyznania stypendium szkolnego.

Podczas odbioru decyzji, rodzice/opiekunowie prawni uczniów mogą przedłożyć faktury lub rachunki. Stypendium szkolne zostanie wypłacone po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych, potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne (za okres styczeń – czerwiec 2023 r.).

Termin rozliczenia decyzji upływa z dniem 15 czerwca 2023 r. W razie potrzeby dodatkowych informacji lub wyjaśnień, Urząd Miejski w Zwoleniu, Referat Edukacji i Sportu, udzieli ich pod numerem telefonu 48-676-26-38 wew. 245 (pokój 45).

Proponowane