Podpisano umowę z wykonawcą, co stanowi ważny krok w kierunku modernizacji oczyszczalni nieczystości.

Samorząd gminy Zwoleń podejmuje kolejne działania mające na celu uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na tym terenie. W ramach tego przedsięwzięcia przestarzały system miejscowej oczyszczalni ścieków przejdzie gruntowną modernizację. 15 marca podpisano umowę z wykonawcą na rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu bardzo dużego zadania w tym zakresie. Burmistrz Arkadiusz Sulima podkreśla, że jest to chwila, na którą mieszkańcy Zwolenia długo czekali.

Zadanie, na które została podpisana umowa z wykonawcą, wiąże się z dostawą i montażem sit pionowych do dwóch pompowni ścieków, które będą wykorzystywane w pierwszym etapie oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych. Koszt inwestycji wyniesie 569 tys. 490 zł i zostanie w stu procentach pokryty ze środków pochodzących z budżetu państwa, przyznanych w ramach subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

Gmina Zwoleń posiada opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), który określa rodzaj niezbędnych działań, sposoby ich wykonania i zakładane efekty w zakresie unowocześnienia systemu wodno-kanalizacyjnego. Na podstawie PFU została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, co umożliwiło podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków w Zwoleniu”.

W planie kolejnego etapu modernizacji jest zakup i montaż sitopiaskowników, które w dużym stopniu podniosą wydajność oczyszczania biologicznego. Cała inwestycja jest ogromna, ale zostanie podzielona na etapy ze względu na jej koszty. W tym roku na działania w tym zakresie planuje się przeznaczyć około 1,5 miliona złotych. Burmistrz podkreśla, że gmina nie zwalnia tempa i wyszukuje kolejnych źródeł dofinansowań, a zadanie modernizacji oczyszczalni jest traktowane jako priorytetowe.

Warto dodać, że problem z nieprzyjemnym zapachem, pojawiającym się w różnych częściach miasta, nasila się szczególnie w okresie letnim. Stworzenie nowoczesnej oczyszczalni ścieków jest rozwiązaniem, które pozwoli na rozwiązanie tego problemu. Samorząd gminy Zwoleń będzie na bieżąco informować mieszkańców o postępach prac w tym zakresie.

Proponowane