Komunikat w sprawie budowy sieci światłowodowej

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o postępach prac związanych z budową sieci światłowodowej na obszarze Miasta i Gminy Zwoleń w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W związku z licznymi pytaniami od mieszkańców kierowanymi do Burmistrza Zwolenia w tej sprawie, pragniemy wyjaśnić, że za realizację projektu odpowiada firma FIBEE IV Sp. z o.o., działająca na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Urząd Miejski w Zwoleniu z przyjemnością wspiera ten projekt, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego realizację. Dlatego też prosimy o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości związanych z projektem do Inwestora, korzystając z dostępnych numerów telefonów Infolinii:

Pytania dotyczące możliwości dostępu do usług światłowodowych, tel. 48 61 102 10 00
Pytania dotyczące budowy sieci, tel. 48 22 247 77 01

W załączniku przesyłamy oficjalną ulotkę informacyjną o projekcie, udostępnioną przez Inwestora. Zgodnie z nią, trwają już prace budowlane, a ich zakończenie przewidywane jest w ustalonych terminach. W tym celu, przesyłamy również mapę przedstawiającą obszar realizowanego projektu oraz prognozowane terminy zakończenia prac, którą otrzymaliśmy od Wykonawcy działającego na zlecenie spółki FIBEE IV Sp. o.o.

Jesteśmy przekonani, że ten projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy i umożliwi szybki i stabilny dostęp do internetu oraz innych usług cyfrowych. Będziemy nadal monitorować postępy prac i starać się, aby inwestycja została zrealizowana w sposób jak najlepszy dla naszej społeczności.

Proponowane