Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji ogłosiło ogólnopolski konkurs pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”, którego celem jest promowanie postaw i umiejętności policjantów zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym oraz wyróżnienie funkcjonariuszy, którzy wykazują się profesjonalizmem, empatią i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy.

Konkurs ma na celu poddanie działań polskiej Policji społecznej ocenie oraz wyróżnienie funkcjonariuszy, którzy przyczyniają się do budowania lokalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym.

Osoby indywidualne, instytucje oraz organizacje mogą zgłaszać policjantów do konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres poczty elektronicznej policjantktorymipomogl@policja.gov.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2023 roku.

Laureatów konkursu wybiera Komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz laureaci trzech ostatnich edycji konkursu. Podczas wyłaniania zwycięzców, brane pod uwagę będą zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli oraz doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom krzywdzonym.

Nominacja policjanta do konkursu jest szczególnym wyróżnieniem, które potwierdza aprobę społeczności lokalnej dla inicjatyw podejmowanych przez policję na rzecz bezpieczeństwa osób. Laureaci otrzymają wyjątkowy dowód uznania społeczności oraz wyróżnienie za profesjonalizm i determinację w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Proponowane