Ruszyły zapisy na wyjątkową imprezę rodzinną już w czerwcu!

Ruszyły zapisy na wyjątkową imprezę rodzinną już w czerwcu!

Zapraszamy najmłodszych miłośników dwóch kółek na niezwykłe wydarzenie sportowe – „Dzieci na rowery”, które odbędzie się 12 czerwca na Placu Jagiellońskim w Radomiu. To fantastyczna okazja do nauki zdrowej rywalizacji oraz świetna zabawa na świeżym powietrzu wraz z całą rodziną. Warto podkreślić, że wydarzenie jest dostosowane do wszystkich dzieci, bez względu na ich umiejętności jazdy…

Komunikat w sprawie budowy sieci światłowodowej

Komunikat w sprawie budowy sieci światłowodowej

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy poinformować o postępach prac związanych z budową sieci światłowodowej na obszarze Miasta i Gminy Zwoleń w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W związku z licznymi pytaniami od mieszkańców kierowanymi do Burmistrza Zwolenia w tej sprawie, pragniemy wyjaśnić, że za realizację projektu odpowiada firma FIBEE IV Sp. z o.o., działająca na zlecenie…

Krótka historia naszego Kościoła

Krótka historia naszego Kościoła

Historia budowy kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu sięga XVII wieku. Wówczas to, w miejscu, gdzie obecnie stoi kościół, znajdowała się drewniana kaplica. W 1676 roku kaplica ta została zniszczona przez pożar, który strawił niemal całe miasto. Mieszkańcy Zwolenia postanowili odbudować kaplicę, jednak tym razem miała to być już świątynia murowana. W 1679…

Dychy Kozienice

Dychy Kozienice

Rozpoczęły się zapisy oraz przygotowania do IX edycji Energetycznej Dychy Kozienice 2022, popularnego w Kozienicach i okolicy biegu ulicznego na 10 km. ENEA Wytwarzanie jest sponsorem tytularnym wydarzenia. Energetyczna Dycha corocznie przyciąga do Kozienic miłośników biegania, którzy wybierają ją jako najprostszą i najpopularniejszą formę aktywności fizycznej w Polsce. Tegoroczna edycja odbędzie się 17 września, a…

Uwaga na „Czyste powietrze”

Uwaga na „Czyste powietrze”

W związku z doniesieniami o nieuczciwych wykonawcach oferujących prace z dofinansowaniem z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, pragniemy poinformować, że beneficjent dokonuje wyboru wykonawców realizujących usługi, dostawy lub roboty budowlane na własne ryzyko. Nie ma żadnej umowy ani zobowiązania między wykonawcami a wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów…

STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023
|

STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów z terenu Gminy Zwoleń, którzy otrzymali prawo do stypendium szkolnego, są informowani przez Urząd Miejski w Zwoleniu Referat Edukacji i Sportu, że od 3 kwietnia 2023 r. będą wydawane decyzje dotyczące przyznania stypendium szkolnego. Podczas odbioru decyzji, rodzice/opiekunowie prawni uczniów mogą przedłożyć faktury lub rachunki. Stypendium szkolne zostanie wypłacone po przedłożeniu faktur…

Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji ogłosiło ogólnopolski konkurs pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”, którego celem jest promowanie postaw i umiejętności policjantów zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym oraz wyróżnienie funkcjonariuszy, którzy wykazują się profesjonalizmem, empatią i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy. Konkurs ma na celu poddanie działań polskiej Policji społecznej ocenie oraz wyróżnienie funkcjonariuszy, którzy…

Podpisano umowę z wykonawcą, co stanowi ważny krok w kierunku modernizacji oczyszczalni nieczystości.

Podpisano umowę z wykonawcą, co stanowi ważny krok w kierunku modernizacji oczyszczalni nieczystości.

Samorząd gminy Zwoleń podejmuje kolejne działania mające na celu uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na tym terenie. W ramach tego przedsięwzięcia przestarzały system miejscowej oczyszczalni ścieków przejdzie gruntowną modernizację. 15 marca podpisano umowę z wykonawcą na rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu bardzo dużego zadania w tym zakresie. Burmistrz Arkadiusz Sulima podkreśla, że jest to chwila, na którą mieszkańcy…